April 20, 2009

7 Flowers- Mi Gong 迷宫


Video: Theballs26
Lyrics: chinesemusicblog

Song Title: 迷宫
Mi Gong

演唱:7朵花
Singer : 7 flower

(qiaoEn)究竟你想什么但眼泪骗不了我
Jiu jing ni xiang shen me dan yan lei pian bu liao wo
No matter what you said, in the end, tears cannot deceive me
如果是命定恋人为何还要对我
Ru guo shi ming ding lian ren wei he hai yao dui wo
If fate decides for lovers, then why would it still treat me
如此这样残忍
Ru ci zhe yang can ren
So harsh such as this?

(7)记得你曾说过 有个爱情迷宫
Ji de ni ceng shuo guo you ge ai qing mi gong
I remember you told me once, that there is a love puzzle
只要我们能够碰头就能天长地久
Zhi yao wo men neng gou peng tou jiu neng tian chang di jiu
So long as we both can bump into each other, we can then be together forever
如果真的爱我就别管怎么传说
Ru guo zhen de ai wo jiu bie guan zen me chuan shuo
If you really love me, then don’t worry about those legends
让自尊它无情捉弄
Rang zi zun ta wu qing zhuo nong
Let self-respect plays no emotion
关什么永恒不永恒
Guan shen me yong heng bu yong heng
When it comes to eternity or not

(7)我不要自己一个人
Wo bu yao zi ji yi ge ren
I don’t want to be by myself
去面对未知的迷宫
Qu mian dui wei zhi de mi gong
To go face the unknown puzzle
眼看着幸福就在前头却无法到手
yan kan zhe xing fu jiu zai qian tou que wu fa dao shou
The happiness right before my eyes, yet it’s unreachable
不要自己一个人无助的盲目去摸索
Bu yao zi ji yi ge ren wu zhu de mang mu qu mo suo
I don’t want to be by myself, helplessly blinded giving it a try
爱你…我像个小偷)
Ai ni… wo xiang ge xiao tou
Loving you…makes me feel like a thief

(qiaoEn) (我可以装做不懂你不爱我)
(Wo ke yi zhuang zuo bu dong ni bu ai wo)
I can pretend not to understand that you don’t love me

终于有了选择
(7)Zhong yu you le xuan ze
At the end, a choice needs to be made
我不是你的晴空
Wo bu shi ni de qing kong
I am not your clear sky
(Trans. Note: I believe that this “Qing Kong” probably refers to the character in the series)
你的心不爱我
Ni de xin bu ai wo
Your heart doesn’t love me
只能继续委屈
Zhi neng ji xu wei qu
I can only remain resigned,
做她的替代品
Zuo ta de dai ti pin
[If I were to continue] To be her replacement

No comments:

Post a Comment